16.09.2019

Visitt beim ONE

Share the article on

20190911 162838(0) (3)

Den 11. September 2019 waren 8 Jonker vum SOS Jugendparlament mat Vertrieder vum SOS Kannerduerf Lëtzebuerg op Besuch beim Office national de l‘enfance.

Mat der Direktioun vum ONE a weidere Mataarbechter haten si een oppenen an immens konstruktiven Dialog iwwer d'Thema wéi eng Roll de ONE an hirem Liewe spillt, a wat si als Jonk vun him brauchen.

Mir soen dem ONE nach eng Kéier Merci, besonnesch fir hir Zäit, hir Explikatiounen an hiert Nolauschteren.

Back to the articles

Share the article on

Make a donation