Teilen

Sos-Kannerduerf Lëtzebuerg News

Changementer am Verwaltungsrot

An der Assemblée Générale vum 10. Juli 2017 huet sech de Verwaltungsrot vun der Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf nei opgestallt:

 Madame Josiane EIPPERS  Présidente
 Monsieur Jean-Nicolas SCHAUS  Président honoraire
 Monsieur Vincent FRANCK  Vice-Président
 Monsieur Eric OSCH  Trésorier
 Monsieur Marcel JAMINET  Secrétaire
 Monsieur Claude ADAM  Administrateur
 Monsieur Bernard CLOOS  Administrateur
 Monsieur Luc DHAMEN  Administrateur
 Madame Valérie DUPONG  Administratrice
 Monsieur Alphonse HOFFMANN  Administrateur
 Monsieur Guillaume LAUGS  Administrateur
 Monsieur Michel MALHERBE  Administrateur
 Madame Renée-Anne MERGEN-GAASCH  Administratrice
 Monsieur Jeff OBERWEIS  Administrateur
 Monsieur Romain SCHUMANN  Administrateur
 Monsieur Georges SCHMIT  Administrateur
 Monsieur Yves TRAUFFLER  Administrateur
 Madame Félicie WEYCKER  Administratrice
 Madame Maggy ZIPFEL  Administratrice