Teilen

Sos-Kannerduerf Lëtzebuerg News

Benefizconcert vun der Militärmusek

Zu Éieren vun hirem 100. Anniversaire huet „Gaart an Heem Walfer“ d'lëtzebuerger Militärmusek zu engem Benefizconcert agelueden. Rendez-vous ass e Sonndeg, den 12. März 2017 um 17:00 Auer am Centre Culturel Prince Henri zu Walfer. 
Ënnert der Leedung vum AdjMaj. Christian KIRPES spillen d'Militärmuseker ënnert anerem d'Ouvertüre aus Tancredi vum Rossini, d'Valse des Fleurs vum Tchaikovsky an d’Margréitchen vum Krüger. 
D'Entrée kascht 10,00 € an den Erléis geet un d'SOS Kannerduerf Lëtzebuerg zu Miersch.

Reservéiere kënnt Dir ënnert der Nummer 330950 oder per Email: