Teilen

Sos-Kannerduerf Lëtzebuerg News

Internationalen Austausch

Vum 21. bis den 25. November huet d'Direktioun vum Lëtzebuerger Kannerduerf zu Miersch eng Délégatioun vun SOS-Verantwortlechen aus dem Maroc empfaangen. Op Besuch waren d'Madame Béatrice Beloubad, Directrice Nationale/SOSVE Maroc, an d'Madame Celia Fernandez, Responsable Nationale du renforcement de la famille.

Bei dësem internationalen Austausch goung et drëm, di verschidden Hëllefsangeboter vun SOS Kannerduerf hei zu Lëtzebuerg virzestellen. Ganz speziell interesséiert waren d'Gäscht um Fleegefamillje-Service vun der Antenne Familiale, an un eisem Projet "Extern Kuerzzäit Kannerduerf-Familljen".

De Bilan war op deenen zwou Säite ganz positiv:

"Nous sommes impressionnées de voir la diversité des approches, que ce soit à travers l'accueil à court terme chez les mères SOS externes ou tout le travail d'accompagnement au sein des antennes familiales. Nous avons puisé beaucoup d'informations qui seront sources d'idées et de réflexion pour permettre à SOSVE Maroc de renforcer les programmes existant." Mme Béatrice Beloubad, Directrice Nationale vun SOSVE Maroc

"Den Austausch mat aneren SOS Kannerdierfer ass immens schéin a beräichernd. Aus den intensiven Gespréicher mat eise marokkanesche Kolleeginnen si vill gutt Iddien an Iwwerleeungen ervirkomm déi och an eis Aarbecht wäerte mat afléissen."  Mme Brosius-Kolber, Directrice Générale vum Lëtzebuerger Kannerduerf