Teilen

Sos-Kannerduerf Lëtzebuerg News

Strauss-Fest am Kannerduerf

Mat engem klénge Strauss-Fest a Präsenz vun der Generaldirektesch vun der Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf, der Madame Brosius-Kolber, dem Architekt Här Rosenberg, an dem Entrepreneur Här Schmit, gouf haut d'Fäerdegstellung vum Réibau vun engem vun zwou Neibauten um Terrain vum Lëtzebuerger Kannerduerf zu Miersch gefeiert. 

Dat neit Haus wäert engem Grupp vu Kanner a Jugendlech e familljenorientéiert Doheem bidden.