Teilen

SOS-Kannerduerf Lëtzebuerg News

Loscht op Muer!? Envie de demain!?

Eng Ëmfro fir Jonker vun 12 bis 26 Joer / Un sondage pour jeunes de 12 à 26 ans

mehr

Alles Gute zum 95. Geburtsdag!

Merci Här Marcel Nilles

mehr

Information

Aktuell Situatioun / Situation actuelle

mehr

E Message vum Educatiounsminister

Message vum Educatiounsminister Claude Meisch

 

mehr

Weiderbildung Traumapädagogik 2020 - 2022

Eng beruffsbegleedend Qualifizéirung zum Traumapädagog / zur Traumapädagogin

mehr

Vente aux enchères d'une Renault RVF4 au profit du SOS Kannerduerf Lëtzebuerg

au profit de SOS Kannerduerf Lëtzebuerg

 

mehr

UN committee adopts resolution on children without parental care

The Third Committee of the UN General Assembly adopts Rights of the Child resolution

mehr

2e conférence de pédagogie du traumatisme

Les 28 et 29 novembre 2019 avait lieu la deuxième conférence internationale de pédagogie du traumatisme organisée par SOS Kannerduerf Lëtzebuerg.

mehr

David Ianni - "CHILDHOOD"

Eng Hymn fir 50 Joer SOS Kannerduerf Lëtzebuerg

mehr